Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń

 

  • ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

  • OCHRONIMY TWOJE INTERESY

Zawieszenie działalności gospodarczej na nowych zasadach

Prawo przedsiębiorców wprowadza możliwość zawieszania prowadzenia firmy również przez przedsiębiorcę, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku:

  • zakończenia w trakcie zawieszenia korzystania z ww. urlopów lub
  • złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu,

pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy (a uściślając art. 81 Kodeksu pracy), do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Należy przypomnieć, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik pensji nie został wyodrębniony przy określaniu warunków płacowych (np. przy akordzie) – 60% wynagrodzenia ustalonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Należność za przestój nie może być niższa od ustawowej płacy minimalnej.

Po wejściu w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców:

  • osoby fizyczne będą mogły zawiesić działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 24 miesiące – nawet na czas nieokreślony;
  • działalność będzie automatycznie wznawiana po upływie okresu zawieszenia, jaki został wskazany we wniosku o zawieszenie; jeżeli zawieszenie było bezterminowe, przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożenia stosownego wniosku do CEIDG z informacją o wznowieniu działalności gospodarczej;
  • informacja o wznowieniu działalności będzie niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, z urzędu przekazywana przez CEIDG do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS, KRUS oraz do organów koncesyjnych prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz organów właściwych do spraw zezwoleń.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej na nowych zasadach przedsiębiorca nie opłaca obowiązkowych składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej). Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej są dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Biuro Rachunkowe

Perita Consulting

Dariusz Jóźwiak


Copyright © 2016 Perita


05-270 Marki

Poniatowskiego 16 A

e-mail: perita@perita.pl


tel.kom. 604 062 327


tel./fax (22) 771 46 04Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00


x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności