Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń

 

 • ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

 • OCHRONIMY TWOJE INTERESY

kasa fiskalna i odliczenia

Uzyskaj 700zł za każdą zakupioną kasę fiskalną.

Każdy, kto dokona zakupu urządzenia fiskalnego może odliczyć podatek VAT (całość lub wg ustalonej proporcji). Może także zaliczyć w koszty wydatki poniesione na zakup kasy fiskalnej, czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Możliwość skorzystania z ww. odliczenia jest fiskalizacja urządzenia zgodnie z obowiązującymi terminami oraz złożenia odpowiednich druków do urzędu skarbowego. Najpóźniej dzień przed fiskalizacją należy złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania.

Odliczenie 90% ceny netto urządzeń fiskalnych obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas fiskalnych. Zakup kas wiąże się z utratą zwolnienia na następne urządzenia fiskalne. Przykładowo - podatnik rozpoczyna sprzedaż z ewidencją w pierwszym miesiącu instalując pierwszą z pięciu zgłoszonych w urzędzie skarbowym, wymaganych przez prawo, kas fiskalnych, a dopiero potem kupuje i fiskalizuje kolejne urządzenia, to prawo do odliczenia przysługuje tylko w stosunku do tych kas fiskalnych, które były ZGŁOSZONE w urzędzie skarbowym.

Zasady odliczenia 90% ceny netto kasy:

odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );

w wypadku, gdy podatek do zapłaty nie wystąpił - zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia )
- gdy rozlicza się miesięcznie;

50% tej kwoty - gdy rozlicza się kwartalnie.

Warunki odliczenia:

należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania. Oświadczenie musi być złożone przed terminem (najpóźniej dzień przed) rozpoczęcia ewidencjonowania;

rozpoczęcie sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego spełniającego odpowiednie warunki i wymogi techniczne w obowiązującym terminie ( pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc );

dołączenie do deklaracji podatkowej, w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy fiskalnej,

dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, której odliczenie dotyczy.

Podatnicy zwolnieni

Podatnicy, którzy dokonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy również podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia.
Warunkiem jest:

rozpoczęcie ewidencjonowania nie później, niż w obowiązującym terminie;

złożenie ww. oświadczenia o liczbie kas fiskalnych i miejscu ich użytkowania;

złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy fiskalnej, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;

zapłata całej należności za kasę fiskalną.

Zwrot następuje na wniosek zawierający między innymi:

imię i nazwisko (lub nazwę firmy);

dane adresowe (wraz z numerem telefonu kontaktowego);

NIP;

informację o numerze licencji taksówkarskiej, numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę fiskalną - w przypadku taksówkarzy;

dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy fiskalne;

oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadków podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi bagażowymi.

Można, ale nie trzeba, tego dokonać na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania.
Najpóźniej do 1 marca firmy założone przed 2015 rokiem muszą zakupić kasy fiskalne. Dotyczy to przedsiębiorców realizujących następujące usługi bądź dostawy (niezależnie od osiągniętego obrotu):

dostawy:
gazu płynnego,
części do silników (PKWiU 28.11.4),
silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
- z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

świadczenie usług:
przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
doradztwa podatkowego,
związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: - świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz - usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.
 • Biuro Rachunkowe

  Perita Consulting

  Dariusz Jóźwiak


  Copyright © 2016 Perita


  05-270 Marki

  Poniatowskiego 16 A

  e-mail: perita@perita.pl


  tel.kom. 604 062 327


  tel./fax (22) 771 46 04  Godziny otwarcia biura:

  Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00


  x
  Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności