Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń

 

 • ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

 • OCHRONIMY TWOJE INTERESY

limity podatku VAT

VAT - LIMITY

Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została

przekroczona aktualna kwota limitu. Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza w złotych równowartości 40 000 EUR.

Kwotę tą należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co daje umownie 200 000 zł.

Ten przywilej został nadany w drodze odstępstwa od przepisu ww. dyrektywy w ramach wydanego upoważnienia decyzją Rady UE.


Mały podatnik VAT


Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik

2015 1’200’000 € 5'015'000 PLN 45’000 € 188'000 PLN
2014 1’200’000 € 5’068’000 PLN 45’000 € 190’000 PLN

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2015 roku

od 01.01.2015 do 31.12.2015 Próg podstawowy Próg szczegółowy
dla przywozu 3.000.000 zł 42.000.000 zł
dla wywozu 1.500.000 zł 76.000.000 zł

wg rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U.

2014 poz. 1330)

Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami

Unii Europejskiej zobowiązane są do składania zgłoszeń INTRASTAT.

Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz

wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

próg podstawowy (dawniej asymilacji) -

pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek

sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, która przekroczyła

ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania

deklaracji INTRASTAT począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.

próg szczegółowy (dawniej specyficzny) -

wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg asymilacji. Jego

przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej

szczegółowych deklaracji INTRASTAT (wymagany bardziej szczegółowy zakres

danych np. dodatkowych kosztów transakcji)

UWAGA! Firmy, których

wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku

kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok

sprawozdawczy progów asymilacji, są zwolnione z obowiązku przekazywania

informacji dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Pojazdy samochodowe
Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.
Pojazd

silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością

przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
Dopuszczalna masa całkowita=< 3,5 t

Samochodem

osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu

drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z

kierowcą, z wyjątkiem:

pojazdu samochodowego mającego

jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do

przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,


pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem

siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie

oddzielne elementy pojazdu,
pojazdu specjalnego, jeżeli z

dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że

dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również

warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących

przeznaczeń:

agregat elektryczny/spawalniczy,
do prac wiertniczych,
koparka, koparko-spycharka,
ładowarka,
podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
żuraw samochodowy,

pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

 • Biuro Rachunkowe

  Perita Consulting

  Dariusz Jóźwiak


  Copyright © 2016 Perita


  05-270 Marki

  Poniatowskiego 16 A

  e-mail: perita@perita.pl


  tel.kom. 604 062 327


  tel./fax (22) 771 46 04  Godziny otwarcia biura:

  Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00


  x
  Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności